Onze missie en visie en ons doel

Missie, visie en doel

De missie van Poco a Poco is als volgt omschreven: 

Het werken aan een duurzame verbetering van het leven van mensen in Cusco en omgeving, door het creëren van mogelijkheden op het gebied van onderwijs, gezondheid en arbeid. Op grond van deze missie is de omschrijving van ons doel: Het op kleine schaal investeren in de toekomst van kinderen en volwassenen in Cusco (Peru). 

Hoe we deze doelstelling gestalte geven, maken we duidelijk in ons beleidsplan 2022 – 2026.

Het jaarplan 2023 van Poco a Poco kun je hier lezen.

Bij onduidelijkheden of vragen kun je uiteraard altijd contact met ons opnemen!

 

Alfredo bezig in de praktijk

Alfredo aan de studie op het land