Armoedecijfers in Peru weer hoog!

Peru publiceerde het jaarrapport over 2022. Hieronder de armoedepercentages.

Armoede cijfer Peru: daarom blijft Poco a Poco helpen!

Een zeer hoog percentage inwoner van Peru verkeert in zogenaamde ‘monetaire’ armoede, wat betekent dat deze mensen minder inkomsten hebben dan de kosten van het noodzakelijke basiscomsumptiepakket per persoon. Dat is ook een van de drijfveren van Poco a Poco: wij proberen daar op bescheiden schaal iets aan te veranderen.

Onlangs publiceerde het Peruaanse Nationaal Instituut voor Statistiek en Informatica het jaarrapport over 2022. Helaas is het percentage ten opzichte van 2021 met 1,6% gestegen. In 2021 was het percentage 25,9%, in 2022 was dat gestegen naar 27,5%*. Meer dan een kwart van de bevolking van Peru heeft dus niet voldoende middelen om de basisbehoeften te betalen. Daarnaast bevindt 32,3% van de totale bevolking zich in de kwetsbare groep en slechts 40,2% loopt niet het risico om in armoede te vervallen.

Wij schrikken van deze cijfers. Ze zijn een extra stimulans voor ons om, hoe kleinschalig ook, door te gaan met onze acties en sponsors en donateurs enthousiast te maken voor ons werk. Doe je mee? Dat kan makkelijk via deze link!

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=LjsNBjz7TVOxy8DNXFHJBA